Obsah

Kronika

Kronika obce byla vedena od roku 1927, poslední zápis byl proveden v roce 1974.

Od roku 2011 máme novou kronikářku paní Renatu Feitzovou. Od tohoto roku je kronika vedena opět pravidelně.  V roce 2013 převzala kroniku Eliška Červenková. Spolu s pamětníky se podařilo vyhledat spoustu materiálů a kronika byla sepsána zpětně.

Prosíme všechny občany, kteří mají doma dobové fotografie, noviny, pozvánky, plakáty apod. z minulých let, zejména před rokem 2000, aby nám je poskytli. Zapůjčené materiály si naskenujeme nebo okopírujeme a v pořádku vrátíme.

Materiály v elektronické podobě můžete zasílat na starosta@obec-uholicky.cz

Kronikářkou obce je nyní slečna Karolína Burdová.

Portrét a dům kronikáře

Kronika je k dispozici v tištěné formě (I. díl od roku 1929 + fotoalbum) za 1300 Kč

nebo na CD (2 ks)  za 50 Kč/ks. Nutno objednat na OÚ.

 

V roce 2018 vydala obec Úholičky knihu  " Úholičky 1918-2018".

Autory jsou Jiří Černý, který současně nafotil většinu snímků, Jaroslav Konopásek, Jana Jakoušová a Terezie Kořínková.

Knihu si můžete zakoupit v knihovně nebo na OÚ za 250 Kč.

Kniha