Obsah

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Z  důvodů plnění smlouvy a právních povinností uchováváme o každém majiteli přípojky kabelové televize a internetové tyto údaje:

  • Jméno a příjmení       
  • Adresa přípojky         
  • Telefonní číslo/čísla   
  • e-mail                         
  • IČO/DIČ

Tyto údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 1 rok po ukončení smluvního vztahu.

Pro splnění povinností dle zákona /zejména zákona č. 127/2005 Sb/ evidujeme u majitele internetové přípojky:

  • IP adresu koncového bodu
  • Provozní a lokalizační údaje

Tyto údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 1 rok po ukončení smluvního vztahu.

Zpracovatelem těchto údajů je firma:

  • Milan Novák, IČ 45899762 se sídlem Strojírenská 260, 155 21 Praha 5

Osobní údaje mohou být z provozních důvodů za stejných podmínek využití poskytnuty k dalšímu zpracování firmě uholicky.net /IČ 04663691/. Z důvodů vyjmenovaných zákonem mohou být poskytnuty například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. Dalším subjektům mohou být poskytnuty pouze po dohodě a s Vaším prokazatelným souhlasem.

Využitím přípojky kabelové televize nebo internetu dáváte souhlas k jejich uchovávání nebo zpracování.

Další informace můžete získat na telefonním čísle 733119236.