Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Úholičky

 

Hasiči

Byl založen v roce 1902.

Z kroniky sboru: "17. srpna 1902 vznikl ve velkostatku v Úholičkách požár, ke kterému nově vzniklý sbor vyjel a učinkoval ve dne v noci až do 24. srpna. Za tuto přičinlivost daroval majitel velkostatku blahorodý pan cis. rada Wohanka 300 Kč na rozdělení mezi mužstvo. Ti ale pořídili za ně procovní obleky zbývající částku uložili do pokladny. Dlužno ještě připomenout, že před výše jmenovaným požárem daroval sboru našemu pan Wohanka celou výzbroj pro 14 mužů za vytažení vody ze sklepů."

Činnost sboru byla zrušena pro nečinnost sboru v roce 1998. Hasičská zbrojnice byla přebudována na obchod.

Obnovení činnosti sboru bylo nastartováno po povodních v roce 2013.

V současné době se sbor rozrůstá, má dětskou, ženskou i mužskou složku. Zúčastňují se soutěží v požárním sportu. Spolupořádají kulturní a sportovní akce v obci. Aktivně se podílejí na brigádách v obci, pravidelně čistí objekty dešťové kanalizace.

V roce 2016 byla založena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO V.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se od té doby zúčastnila spousty výjezdů.

Jedním z nejnáročnějších byl výjezd na Tursko, dne 16. července 2019, kde vypukl požár haly, dřívějšího kravína, která slouží jako skladiště baterií. Šlo o velmi nebezpečný zásah, jelikož baterie, pod působením žáru a horka, postupně explodovaly. Naši hasiči tento zásah zvládli na výbornou, a tak si vysloužili i pamětní list od hasičů z Turska, jako poděkování za jejich výpomoc.

Hasičky, tedy jak si ony říkají "Blondies", se také účastní různých závodů a jsou velmi úspěšné. Například 7. října se, v rámci Memoriálu Františka Malého na Suchdole, konal noční požární útok a Blondies se umístily na 1. místě.

Muži se také věnují závodění a na stejném nočním požárním útoku se umístili na 2. místo.

Naši hasiči vedou kroužek mladých hasičů. Učí je požární bezpečnosti, práci s mapou, topografické značky, ale také požární útok a uzlování. Děti se pak účastní různých soutěží a také se jim moc daří.

Ale závody a soutěže nejsou to jediné, co naši hasiči zvládají. Podílí se i na organizaci obecních, ale i vlastních akcí. Každoročně pořádají Čarodejnice, zajišťují přípravy a občerstvení na letním kině a další.

 

Odkaz na fotky z akcí:

http://hasiciuholicky.rajce.net

http://omhuholicky.rajce.net

 

Dění v SDH sledujte na facebooku: https://www.facebook.com/SDH-a-JSDH-%C3%9Aholi%C4%8Dky-613347002161673/?ref=py_c

 

 

Zprávy