Obsah

Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce nebo v případech uvedených v § 92 zákona č. 128/2000 v platném znění.

Veřejné zasedání probíhá v zasedací místnosti obecního úřadu Náves č.p. 10, Úholičky.

Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu alespoń 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho je informace uvedena na webových stránkách obce v nejkratším možném termínu.

Usnesení ze zasedání jsou zveřejňovány na úřední desce po dobu 15 dnů, poté jsou na webu obce v oddíle - veřejná zasedání - zápisy a usnesení.