Obsah

Strategický plán 2020-2022

Dokument byl schválen na 11. VZ zastupitelstva obce dne 17.2.2020.

dokument zde (4.4 MB)