Obsah

Zprávy

Probíhající realizace

Právě probíhají práce na realizaci opěrné zdi. Stavba by měla být dokončena do letošních Vánoc. Autobus se vrátí do své trasy od 1.3.2022. celý text

ostatní | 18. 8. 2021 | Autor: 1 administrátor

Aktualizace projektové dokumentace

Stavba bude realizována jako spojení I. a II. etapy (havarovaná i zatím nehavarovaná část zdi). Na druhou etapu není dokončena PD a není vydáno stavební povolení. Krajská správa a údržba silnic tvrdí, že se ještě letos začne s opravou. My realisté to vidíme nejdříve na jaro 2021. celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: 1 administrátor

Podpis smlouvy uskutečněn

V květnu 2020 proběhl podpis smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic a Dr. Svobodou. celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: 1 administrátor

Proč se stavba stále nerealizuje

Často kladená otázka má po dlouhou dobu stejnou odpověď.probíhá jednání mezi Krajskou správou a údržbou silnic a majitelem sousední nemovitosti Dr. Svobodou.
Na rok 2019 jsou na Kraji vyčleněny finanční prostředky na tuto stavbu, stavební povolení I. etapy je, druhá etapa je vyprojektovaná, ke stav celý text

ostatní | 18. 12. 2018 | Autor: 1 administrátor

Jednání o pokračování stavby

Dne 12.5.2016 proběhlo jednání mezi zástupci Krajské správy a údržby komunikacíStředočeského kraje, právním zástupcem Dr. Svobody a obcí. celý text

ostatní | 13. 5. 2016 | Autor: 1 administrátor

Předání staveniště

Dne 20. 8. 2015 proběhlo předání stavby firmě Strabag, a.s. k realizaci opravy. celý text

ostatní | 27. 8. 2015 | Autor: 1 administrátor

Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy

Dne 7.12.2012 požádala obec KÚ o vyjádření k pokračování řešení havárie na komunikaci III/2407. celý text

ostatní | 20. 2. 2013 | Autor: 1 administrátor

Pokračování stavebního řízení

Po doprojektování dešťové kanalizace pokračuje stavební řízení. celý text

ostatní | 6. 12. 2012 | Autor: 1 administrátor

Předání projektu komunikace

Byl předán projekt komunikace. Bude doprojektována část Dešťová kanalizace. Poté dojde k podání žádosti o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude pokračovat jednání s SUS tzn. Krajem. celý text

ostatní | 18. 7. 2012 | Autor: 1 administrátor

Proběhlo jednání mezi Krajem - SUS, projektantem a obcí.

V tomto týdnu proběhlo jednání mezi Krajem - SUS, projektantem a obcí. Hledáme nové řešení, které nubude pro odvodnění vyžadovat využití soukromého pozemku. Novým řešením je vybudování nové části dešťové kanalizace a odvedení vod tímto řadem do potoka. Investice do dešťové kanalizace půjde dle dohod celý text

ostatní | 21. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor

Jednání se SUS o dalším postupu

Na 4. Veřejném zasedání dne 21.3.2011 byla prezentována informace o jednání se SUS. Obec nabízí zpracování projektové dokumentace vč. inženýringu na svoje náklady. Investici do realizace stavby zajistí SUS. celý text

ostatní | 21. 3. 2011 | Autor: 1 administrátor

Schůzka s náměstkem hejtmana pro dopravu dne 17.12.2010

Schůzka s náměstkem hejtmana pro dopravu dne 17.12.2010. celý text

ostatní | 17. 12. 2010 | Autor: 1 administrátor

Informace zastupitelům o plánované schůzce s P. Povšíkem - náměstkem hejtmana pro dopravu

Na 1. poradě zastupitelů dne 18.11.2010 informuje Starostka zastupitele o plánované schůzce s P. Povšíkem - náměstkem hejtmana pro dopravu do 3 týdnů. celý text

ostatní | 18. 11. 2010 | Autor: 1 administrátor

Schůzka dotčených osob a SUS na místě havárie

Dne 30.9.2010 proběhla schůzka zúčastněných stran na místě havárie. celý text

ostatní | 30. 9. 2010 | Autor: 1 administrátor

Uzavírka silnice

Došlo k úplnému uzavření průjezdu. celý text

ostatní | 23. 7. 2010 | Autor: 1 administrátor

Havárie silnice

Dne 22.7.2010 došlo k samotné havárii silnice a ke znemožnění průjezdu. celý text

ostatní | 22. 7. 2010 | Autor: 1 administrátor

Dopis Starosty T. Diviny Správě a údržbě silnic o vzniklé trhlině v komunikaci

Dne 24.6.2010 oznámil Starosta T. Divina havarijní stav komunikace na SUS díky vzniklé statické trhlině. celý text

ostatní | 24. 6. 2010 | Autor: 1 administrátor