Obsah

 

Název projektu Obnova ČS 2 na kanalizaci
Fáze:  
- záměr obce 2018
- studie proveditelnosti  
- projekt pro územní řízení  
- projekt pro stavební povolení  
Realizace:  
- předpokládaná investice 2,5 mil Kč
- předpokládaný termín realizace 2020
- skutečný termín zahájení 14.9.2020
- termín dokončení  
- skutečné náklady 4,5 mil. Kč

 

 

 

 

Zprávy