Obsah

 

Název projektu Obnova polní cesty do Únětic
Fáze:  
- záměr obce 2014
- studie proveditelnosti 3/2019
- projekt pro územní řízení  
- projekt pro stavební povolení  
Realizace:  
- předpokládaná investice 300 tis. Kč
- předpokládaný termín realizace jaro 2019/výsadba podzim 2019
- skutečný termín zahájení hotovo
- termín dokončení  
- skutečné náklady 194 898 Kč

 

 

 

 

Zprávy