Obsah

 

Název projektu Oprava povrchu a zastávek MHD, náves
Fáze:  
- záměr obce 11/2018
- studie proveditelnosti 11/2018
- projekt pro územní řízení  
- projekt pro stavební povolení  
Realizace:  
- předpokládaná investice 1 mil Kč
- předpokládaný termín realizace jaro 2019
- skutečný termín zahájení 2.5.2019
- termín dokončení 18.5.2019
- skutečné náklady 968 000 Kč

 

 

 

 

Zprávy