Obsah

Revitalizace uličního profilu - ul. Podmoráň

 

Název projektu

Revitalizace uličního profilu –

ul. Podmoráň chodník, VO a přeložky IS

Fáze :

 

·         Záměr obce

hotovo zaměření

·         Studie

hotová studie proveditelnosti

·         Projekt pro územní  řízení

na celý projekt je vydáno ÚR

 

·         Projekt pro stavební povolení

 

·         Realizace

 

Předpokládaná investice

15 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace

2020

Zahájení

1.7.2020 zahájeny výkopové práce na přeložkách IS

Dokončení

30.10.2020 dokončeny přeložky a opravy povrchů

Skutečné náklady

 

 

13.3.2020

Dne 4.2.2020 přidána aktuální dokumentace k ÚR

Koordinační situace

Vzorový příčný řez

 

Dne 31.1.2020 přidáno:

4.9.2019 byla na Stavební úřad podána žádost o ÚR na zbývající stavební objekty. Územní řízení probíhá.

31.7.2018 nabylo právní moci ÚR na přeložky inženýrských sítí do země.Rozhodnutí ZDE

Dne 23.6.2017 přidáno:

Ve znění textu, zveřejněném 17.5.2017 bylo uveden výraz petice, ne anketa. Zveřejňuji tedy opravený text včetně e-mailu, kterým byl uveden. S ohledem na ochranu osobních údajů byla v dokumentu začerněna jména.

Znětí dopisu ZDE

Opravený text včetně vyjádření zastupitelstva ZDE

Dne 17.5.2017 přidáno:

Občané Podmoráně prostřednictvím paní Komárkové doručili na obec anketu : "Chodník ani dešťovou kanalizaci nechceme". Znění textu včetně reakce zastupitelstva obce (modrý text) si můžete přečíst níže. Názory jednotlivých občanů jsou případně k nahlédnutí na OÚ.

Znění textu ZDE

 

Obec má smlouvu o smlově budoucí na převod pozemku z vlastnictví Kraje. Projednává se 

projekt pro územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace po zapracování připomínek ZDE:

Kordinační situace

Podélný profil

Příčné řezy

 

Po zpracování studie proveditelnosti byl stanoven rozsah trvalých a dočasných záborů.

Ty musí  být projednány s vlastníky před dalším stupněm projektové dokumentace.

Původní dokumentace:

Situace stavby ZDE

Vzorový příčný řez ZDE

Příčné řezy ZDE

Technická zpráva ZDE

 

 

Po zapracování připomínek by řez silnicí mohl vypadat takto :Vzorové příčné řezy zde

Zápis z poslední schůzky nad projektem

 

8/2015 - projekt je projednáván s dotčenými orgány k územnímu řízení

čekáme na předání škarp podél silnice do majetku obce  - musí schválit Středočeský kraj

je požádáno o přeložky sítí

Fotogalerie