Obsah

 

Název projektu Vodojem Úholičky - Statenice
Fáze:  
- záměr obce 11/2018
- studie proveditelnosti  
- projekt pro územní řízení  
- projekt pro stavební povolení  
Realizace:  
- předpokládaná investice 20 mil. Kč
- předpokládaný termín realizace 2022
- skutečný termín zahájení  
- termín dokončení  
- skutečné náklady  

 

 

 

 

 

Zprávy