Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 80 529 760 Kč
Upravený rozpočet 81 860 220 Kč
Skutečné čerpání 12 475 115 Kč
Čerpání 15,24 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 202 500 1 202 500 430 215 35,78
5 212 000 6 076 620 1 660 200 27,32
21 047 000 20 647 000 322 425 1,56
715 260 751 260 302 509 40,27
37 486 000 36 936 000 2 769 729 7,50
2 110 000 2 681 000 1 071 423 39,96
672 000 672 000 106 174 15,80
5 073 000 4 781 840 2 324 524 48,61
6 582 000 7 682 000 3 318 151 43,19
430 000 430 000 169 765 39,48
80 529 760 81 860 220 12 475 115 15,24
sestaveno ke dni 30. 6. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.