Obsah

Zprávy

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Úholičky

Zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Úholičky celý text

ostatní | 17. 8. 2015 | Autor: 1 administrátor

Výsledky soutěže na urbanistickou koncepci obce Úholičky

Dne 11. 12. 2013 vybírala porota nejlepší návrhy v soutěži na urbanistickou koncepci obce Úholičky. celý text

ostatní | 12. 12. 2013 | Autor: 1 administrátor

Výzva na zpracovatele územního plánu obce Úholičky je v přípravě

Předpokládáme vypsání výzvy do 28.2.2013. celý text

ostatní | 6. 2. 2013 | Autor: 1 administrátor

Zadání územního plánu Úholičky

Zadání nového územního plánu obce bylo schváleno 5.11.2012 usnesením č. 8/19VZ/2012. celý text

ostatní | 6. 12. 2012 | Autor: 1 administrátor

Návrh zadání územního plánu Úholičky

pořizovatel - MěÚ Černošice, úřad územního plánování celý text

ostatní | 24. 9. 2012 | Autor: 1 administrátor

Oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zadání ÚP Úholičky

oznámení projednávání návrhu zadání územního plánu Úholičky celý text

ostatní | 24. 7. 2012 | Autor: 1 administrátor

Návrhy na pořízení nového územního plánu obce

Obec obdržela 4 návrhy na pořízení nového ÚP obce. celý text

ostatní | 2. 4. 2012 | Autor: 1 administrátor

Vyhláška č. 1/2005 - změna č. 1 územního plánu obce

Změna č. 1 ÚP obce se týká sportovního areálu v lokalitě švestkovna. celý text

ostatní | 21. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor
#

Mapa obce na portálu Geosense

Obec je umístěna na mapovém portálu. celý text

ostatní | 14. 3. 2012 | Autor: 1 administrátor

Změna č.2 ÚPnSÚ Úholičky+ odůvodnění

Změna č.2 ÚPnSÚ Úholičky+ odůvodnění celý text

ostatní | 12. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Vyhláška č. 4/1998 obce Úholičky o závazné části územního plánu sídelního útvaru Úholičky

Vyhláška č. 4/1998 obce Úholičky o závazné části územního plánu sídelního útvaru Úholičky celý text

ostatní | 4. 5. 2010 | Autor: Super Admin