Obsah

Švestkovna - přelez, přeskoč, přejeď

Prozatím první část turistické stezky začíná na návsi u samoobsluhy. Zde si můžete vyzvednout kartičky, chcete-li odpovídat na otázky u jednotlivých zastavení.

 

Pozvánka do areálu zde ke stažení.

Mapa stezky zde ke stažení

 

Lanový most

 

Plavba lodí z Úholiček -Husinec Řež

Na Náplavce v Podmoráni se můžete nalodit na vltavský přívoz, který spojuje obce Úholičky a Husinec - Řež. Lodní linka zajišťuje pohodlné spojení obou obcí včetně propojení cyklostezek a je bezpečnou alternativou ke křivolaké stezce vedoucí podél železniční tratě k lávce u Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Lodní linka je v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích od 9:00 do cca 18:00 hodin. Pravidelné spoje odjíždějí ve 30 minutových intervalech. O mimořádnou jízdu je pak možné požádat kdykoliv v provozní době přívozu.

Přívoz je v provozu od 18.4.2020 do 11.10.2020 vždy o sobotách, nedělích a státních svátcích.

Mapa přívozu

Jízdní řád a ceník přívozu.

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče v dolním Povltaví

Okružní naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ vede po levém břehu Vltavy a začíná na návsi u hospody v Úholičkách. U autobusové zastávky tu objevíme dětské hřiště. Ukazatele nás dovedou na lanové hřiště Švestkovna. Úholičská trasa pokračuje višňovkou, březovým hájem a polní cestou na rozcestí Stříbrník. Stále rovně po polní cestě a okrajem lesa dorazíme do třešňové aleje (1 km) a dáme se doleva na skalní vyhlídku na vrchu Řivnáči (292 m). Vrchol nabízí výhled na řeku Vltavu směrem do Prahy i Kralup nebo na rokli „Vlčí jáma“. Můžeme odtud sledovat vlaky projíždějící dole v údolí. Vrch Řivnáč je proslulý archeologickými nálezy z doby kamenné a bronzové prováděnými roztockým lékařem Čeňkem Rýznerem v letech 1881 – 83.

Poté klesáme úbočím, v závěru více strmě, až na nádraží v Podmoráni. Odtud zprvu obydlenou částí, posléze lesem stoupáme k dalšímu zastavení u podmoráňských lomů. Za nimi je vpravo méně nápadná odbočka na Podmoráňskou vyhlídku, která se vypíná nad dolní budovou vodárny. Následuje zastavení „V Sedlišti“, rozcestí „U dubů“zastavení „Přírodní divadlo Na Krakově“, kde na místě bývalého divadla byly vybudovány obří houpačky se skluzavkou. Do centra Úholiček je to už jen pár set metrů a okružní trasa se tu uzavírá.

 

Stříbrník

Stříbrník

 

Vyhlídka na ŘežPohled na nádraží Úholičky a Řež z Řivnáče

 

Mapa turistické stezky Rozhlédni se, člověče

Trasa turistické stezky Rozhlédni se, člověče.

 

Mapa:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3460289&y=50.1664066&z=15&source=base&id=2130572