Obsah

Rozpočet Úholičky

Daňové
81,98 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 35 635 000 Kč
Upravený rozpočet 35 930 135 Kč
Skutečné plnění 33 254 079 Kč
Plnění 92,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 20 000 000 19 049 880 17 085 290 89,69
Příjem z daně z přidané hodnoty 7 800 000 7 621 357 7 249 938 95,13
Příjem z daně z příjmů právnických osob 3 200 000 4 025 477 4 025 477 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 200 000 2 328 466 2 328 466 100,00
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 1 000 000 0 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 460 000 555 395 555 395 100,00
Příjem z daně z nemovitých věcí 350 000 466 000 461 114 98,95
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 280 000 379 050 379 050 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 150 000 102 749 68,50
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 140 000 192 431 192 431 100,00
Příjem z poplatku ze psů 30 000 30 000 29 100 97,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 15 000 115 000 105 030 91,33
Příjem ze správních poplatků 10 000 17 000 16 000 94,12
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 1 1 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 0 1 000 000 723 960 72,40
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0 78 78 100,00
Celkem 35 635 000 35 930 135 33 254 079 92,55
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.