Obsah

Rozpočet Úholičky

Kapitálové
3,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 310 000 Kč
Upravený rozpočet 1 478 222 Kč
Skutečné plnění 1 383 208 Kč
Plnění 93,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 000 000 891 750 796 736 89,35
Příjem z prodeje pozemků 300 000 558 472 558 472 100,00
Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku 10 000 28 000 28 000 100,00
Celkem 1 310 000 1 478 222 1 383 208 93,57
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.