Obsah

Rozpočet Úholičky

Finanční transfery
4,74 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 500 000 Kč
Upravený rozpočet 1 995 832 Kč
Skutečné plnění 1 921 090 Kč
Plnění 96,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 200 000 199 800 199 800 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 100 000 100 000 25 258 25,26
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000 174 000 174 000 100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000 100 000 100 000 100,00
Investiční přijaté transfery od krajů 0 811 000 811 000 100,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 611 032 611 032 100,00
Celkem 500 000 1 995 832 1 921 090 96,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.