Obsah

Poplatek ze psů

Typ: ostatní
Sazba ročního poplatku:
1. pes - 200 Kč
2. pes a každý další - 300 Kč

Sazba na kalendářní rok:   1. pes - 200 Kč
                                              2. pes a každý další - 300 Kč

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatku dle OZV č.1/2019 podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatek je nutno uhradit převodem na účet obce 0388046389/0800 nebo hotově na OÚ, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo do 15ti dnů po dovršení stáří 3 měsíců.
Identifikační psí známku s logem obce můžete zakoupit za 35 Kč.
 


Vytvořeno: 4. 1. 2011
Poslední aktualizace: 8. 2. 2021 10:36
Autor: Super Admin