Obsah

Rozpočet Úholičky

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
2,79 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 680 000 Kč
Upravený rozpočet 1 480 000 Kč
Skutečné čerpání 1 218 260 Kč
Čerpání 82,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 080 000 768 929 560 903 72,95
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 504 000 615 071 615 071 100,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 96 000 96 000 42 286 44,05
Celkem 1 680 000 1 480 000 1 218 260 82,31
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.