Obsah

Rozpočet Úholičky

Schválený rozpočet 76 103 560 Kč
Upravený rozpočet 48 972 099 Kč
Skutečné čerpání 43 741 326 Kč
Čerpání 89,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 089 500 1 424 500 976 833 68,57
4 418 000 3 325 200 2 680 394 80,61
4 304 000 4 704 000 4 084 671 86,83
672 760 818 761 593 879 72,53
41 395 800 1 959 829 832 930 42,50
3 825 000 4 008 900 3 972 624 99,10
1 069 000 1 120 500 1 047 106 93,45
12 106 000 23 677 308 22 988 849 97,09
6 743 500 7 426 101 6 125 903 82,49
480 000 507 000 438 137 86,42
76 103 560 48 972 099 43 741 326 89,32
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.