Obsah

Rozpočet Úholičky

Finanční transfery
2,85 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 636 000 Kč
Upravený rozpočet 2 012 611 Kč
Skutečné plnění 1 144 228 Kč
Plnění 56,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 250 000 272 000 272 000 100,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 186 000 188 300 188 300 100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000 992 836 181 836 18,31
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 100 000 132 000 74 617 56,53
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 427 475 427 475 100,00
Celkem 636 000 2 012 611 1 144 228 56,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.