Obsah

Rozpočet Úholičky

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny
11,22 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 063 500 Kč
Upravený rozpočet 5 946 101 Kč
Skutečné čerpání 4 907 643 Kč
Čerpání 82,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 363 500 4 246 101 3 597 557 84,73
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 700 000 1 700 000 1 310 086 77,06
Celkem 5 063 500 5 946 101 4 907 643 82,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.